مونیکا هسی

مونیکا هسی

مونیکا هسی، نویسنده ای آمریکایی است که آثار فوق العاده موفقی در کارنامه ی هنری خود دارد. رمان او با نام دختری با کت آبی، به چندین و چند زبان زنده ی دنیا ترجمه شده و فروش بسیار بالایی داشته است.
او برای روزنامه ی واشنگتن پست، مطلب می نویسد و مانند داستان نویسی، در این حرفه هم موفقیت های ارزشمندی کسب کرده است. مونیکا هسی به همراه همسرش در ماریلند زندگی می کند.

کتاب های مونیکا هسی