مونیکا هسی

مونیکا هسی

مونیکا هسی، نویسنده ای آمریکایی است که آثار فوق العاده موفقی در کارنامه ی هنری خود دارد. رمان او با نام دختری با کت آبی، به چندین و چند زبان زنده ی دنیا ترجمه شده و فروش بسیار بالایی داشته است. او برای روزنامه ی واشنگتن پست، مطلب می نویسد و مانند داستان نویسی، در این حرفه هم موفقیت های ارزشمندی کسب کرده است. مونیکا هسی به همراه همسرش در ماریلند زندگی می کند.

کتاب های مونیکا هسی

دختری با کت آبی


بیشتر بخوانید

در دنیای نوجوانی ساعت چند است؟

بیایید سوار بر قالیچه ای پرنده، بر فراز دنیاهایی پر از شگفتی به پرواز درآییم.

آینه ی تمام نمای زندگی بشر در ادبیات تاریخی

می توان گفت که هدف اصلی این ژانر، «زندگی بخشیدن به تاریخ» از طریق ساختن داستان هایی درباره ی گذشته یا یک دوره ی تاریخی خاص است.