مونیکا کریستوفرسون

مونیکا کریستوفرسون

مونیکا کریستوفرسون (Monika Kristofferson)، سازمان دهنده حرفه ای و مشاور بهره وری، به صدها مشتری حرفه ای و خصوصی کمک کرده است تا سیستم های سازماندهی سفارشی متناسب با هر فرد منحصر به فرد را ایجاد کنند.

کتاب های مونیکا کریستوفرسون

چرا همیشه وقت کم می آورم؟!