سوزان فولر

سوزان فولر

سوزان جوی فولر نویسنده و مهندس نرم افزار آمریکایی است که به دلیل نقش خود در تأثیرگذاری بر تغییرات نهادی در نحوه برخورد آزار جنسی توسط شرکت های Uber و دره سیلیکون مشهور است. مشاهیر تجاری وی منجر به معاملات کتاب و فیلم های هالیوود براساس تجربه وی شد. فاولر که در ابتدا در روستای آریزونا تحصیل می کرد، در دانشگاه پنسیلوانیا فیزیک خواند. او قبل از پیوستن به اوبر در اواخر سال 2015 در دو شرکت تازه کار فناوری کار می کرد. در اوایل سال 2017، پست وبلاگ وی در مورد آزار و اذیت جنسی در این شرکت به طور گسترده ای به اشتراک گذاشته شد و در نهایت منجر به برکناری بنیانگذار و مدیر عامل Uber تراویس کالانیک شد. او یک باشگاه کتاب علمی را اداره می کند و کتابی در زمینه خدمات خرد نوشته است. فولر به عنوان مدیر مسئول یک نشریه سه ماهه توسط شرکت پردازش پرداخت Stripe فعالیت می کرد و در حال حاضر سردبیر نظر فناوری در نیویورک تایمز است.

کتاب های سوزان فولر

فراتر از انگیزه