رابرت جی هربولد

رابرت جی هربولد

رابرت جان هربولد جونیور، معاون اجرایی و مدیر عامل بازنشسته (COO) شرکت مایکروسافت، مدیرعامل گروه هربولد، LLC، یک تجارت مشاوره ای است که روی آموزش مدیران و سودآوری متمرکز است.

کتاب های رابرت جی هربولد

موانع پیشرفت