هوشنگ دولت آبادی

هوشنگ دولت آبادی

امیرهوشنگ دولت‌آبادی (متولد ۱۳۱۱) پزشک و نویسنده و مترجم ایرانی است. او برای نگارش کتاب تشخیص و درمان بیماری‌های هورمونی و ترجمهٔ کتاب تشخیص افتراقی بیماری‌های داخلی دو بار برندهٔ جایزه کتاب سال سلطنتی شد.

کتاب های هوشنگ دولت آبادی

همزاد