لارنس اسمیت

لارنس اسمیت

لارنس اسمیت، استاد جغرافیا و علوم زمینی و فضایی در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس است. او مقاله های زیادی را در ژورنال های علمی معتبر به چاپ رسانده و فعالیت های فراوانی در زمینه ی تغییر اقلیم و تهدیدهای پیش روی محیط زیست داشته است.

کتاب های لارنس اسمیت

جهان در 2050