فرانسیس فرلاند

فرانسیس فرلاند

فرانسیس فرلاند متولد سال 1347 ، کاردرمانگر و استاد برجسته دانشکده پزشکی دانشگاه مونترال است. وی که یک سخنران مشهور است ، نویسنده کتابهای متعددی در زمینه بازی و همچنین در جنبه های مختلف رشد کودک و زندگی خانوادگی است.

کتاب های فرانسیس فرلاند