پائول توگ

پائول توگ

پائول توگ، زاده ی سال 1967، مجری رادیو و نویسنده ای کانادایی-آمریکایی است. توگ در تورنتو بزرگ شد و در دانشگاه تورنتو تحصیل کرد. او در مجله ی نیویورک تایمز به عنوان سردبیر فعالیت کرده است. کتاب های توگ به موضوعاتی چون تحصیل، فقر، سیاست و مسائل اجتماعی می پردازد.

کتاب های پائول توگ