منصف گیتونی

منصف گیتونی

منصف گیتونی (1939–2011) یک جامعه شناس روانشناسی در کبک کانادا بود. وی در تونس متولد و بزرگ شد ، در فرانسه تحصیل کرد و در سال 1968 به کانادا رفت. گیتونی در دهه 1980 از لیبرال ها حمایت کرد و در سال 1994 رئیس ADQ شد. 

کتاب های منصف گیتونی