گری گراث مارنات

گری گراث مارنات

گری گراث مارنات متولد 22 مارس 1950 ، عضو بازنشسته ی هیئت علمی ، مدیر هماهنگ کننده تحقیقات برنامه روانشناسی بالینی ، نویسنده ، مدرس ، محقق و روانشناس بالینی و پزشک اعصاب است. دکتر گراث-مارنات یک متخصص برجسته در زمینه ارزیابی روانشناسی می باشد.

کتاب های گری گراث مارنات