کتلین ام آیزنهارت

کتلین ام آیزنهارت

کتلین ماری آیزنهارت (متولد 1947) استاد استنفورد دبلیو اشرمان، استاد دانشگاه و مدیر مشترک برنامه سرمایه گذاری فناوری استنفورد در دانشگاه استنفورد است. او همچنین عضو هیئت علمی آکادمی انگلیس است که در سال 2016 انتخاب شده است.

کتاب های کتلین ام آیزنهارت