فیروز شیروانلو

فیروز شیروانلو

«فیروز شیروانلو» (1317-1367)، مدیر فرهنگی، نقاش، پژوهشگر و مترجم سرشناس ایرانی‌ و از بنیان‌گذاران و مدیران ارشد «کانون پرورش فکری کودکان  نوجوانان» است در دوران رشد و شکوفایی این نهاد فرهنگی‌ تاریخ‌ساز است. در دوران مدیریت «فیروز شیروانلو» بزرگانی هم‌چون «عباس کیارستمی»، «امیر نادری»، «احمدرضا احمدی»، «علی اکبر صادقی»، «فرشید مثقالی» و دیگران بسیاری فرصت رشد و نمو یافتند.

کتاب های فیروز شیروانلو

شعر جهان عرب