آدولف هیتلر

آدولف هیتلر

آدولف هیتلر، زاده 20 آوریل 1889 و درگذشته ی 30 آوریل 1945، رهبر حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان (حزب نازی) بود. او در سال های 1933 تا 1945 صدراعظم آلمان و از سال 1934 به بعد، با حفظ سمت در مقام پیشوای رایش آلمان بزرگ نیز حکومت کرد.هیتلر در خانواده ای آلمانی زبان در اتریش به دنیا آمد. او به عنوان کهنه سرباز نشاندار جنگ جهانی اول در سال 1920 به حزب نازی پیوست و در سال 1921 به ریاست آن رسید. هیتلر در نوامبر 1923 به دلیل شرکت در کودتایی نافرجام معروف به «کودتای آبجوفروشی مونیخ» به 5 سال زندان محکوم شد. او پس از آزادی از زندان، با ترویج ایده های ملی گرایانه، ضدکمونیستی، یهودستیزانه و ایراد سخنرانی های پرشور بر ضد پیمان ورسای، حامیان بسیاری در کشور آلمان به دست آورد. هیتلر در 29 آوریل 1945 در روزهای پایانی نبرد برلین، با اوا براون که برای سال های طولانی معشوقه ی او بود، ازدواج کرد. او در 30 آوریل، یعنی یک روز پس از ازدواجش، به همراه همسرش، دست به خودکشی زد.

کتاب های آدولف هیتلر

نبرد من


سخنرانی افتتاحیه


بیشتر بخوانید

آینه ی تمام نمای زندگی بشر در ادبیات تاریخی

می توان گفت که هدف اصلی این ژانر، «زندگی بخشیدن به تاریخ» از طریق ساختن داستان هایی درباره ی گذشته یا یک دوره ی تاریخی خاص است.