رناته آرنز

رناته آرنز

رناته آرن ، متولد هرفورد، آلمان، در سال 1955، در رشته ادبیات انگلیسی و فرانسه تحصیل کرد. وی چند سال به عنوان معلم کار کرد، قبل از اینکه به عنوان یک نویسنده مستقل در سال 1986 فعالیت کند. او رمان، کتاب کودک و نمایشنامه های نمایشی می نویسد.

کتاب های رناته آرنز

دختر راه دور