الن استن

الن استن

الین استن (متولد 22 سپتامبر 1958) کرسی گروه تئاتر را در دانشگاه لنکستر انگلیس برگزار می کند. او كتابها و مقالات متعددی درباره فمینیسم و تئاتر منتشر كرده است. وی که سردبیر سابق تئاتر تحقیق بین الملل است، به عنوان رئیس فدراسیون بین المللی تحقیقات تئاتر انتخاب شده است.

کتاب های الن استن