نانسی باک

نانسی باک

دکتر نانسی باک (NANCY S. BUCK)، یک روانشناس رشد است و بنیانگذار Peaceful Parenting، Inc است. برای بیش از بیست سال او عضو هیئت علمی ارشد موسسه ویلیام گلاسر بوده و هزاران مربی و والدین را آموزش داده است. او نویسنده کتاب «والدین آرام» و مادر پسران دوقلو است.

کتاب های نانسی باک