جودی بلانکو

جودی بلانکو

جودی بلانکو، زاده ی سال 1964، نویسنده ای آمریکایی است. او که به دبیرستان کارل سندبرگ می رفت، در طول تحصیل در آن جا تحت تأثیر مسئله ی قلدرها و آزار و اذیت های مختلف قرار گرفت.
بلانکو اکنون به عنوان متخصص و فعال در عرصه ی آزار و اذیت کودکان در ایالات متحده بسیار شناخته شده است.
او به مدارس مختلف می رود و برای کمک به وضعیت بچه های مورد آزار و اذیت، فعالیت می کند. کارهای بلانکو محدود به آمریکا نیست و او در کشورهای مختلفی سخنرانی کرده است.

کتاب های جودی بلانکو

بیشتر بخوانید

در دنیای نوجوانی ساعت چند است؟

بیایید سوار بر قالیچه ای پرنده، بر فراز دنیاهایی پر از شگفتی به پرواز درآییم.

آینه ی تمام نمای زندگی بشر در ادبیات تاریخی

می توان گفت که هدف اصلی این ژانر، «زندگی بخشیدن به تاریخ» از طریق ساختن داستان هایی درباره ی گذشته یا یک دوره ی تاریخی خاص است.