آلیس آزمن

آلیس آزمن

آلیس آزمن، زاده ی 16 اکتبر 1994، نویسنده ی انگلیسی داستان های نوجوان است. آزمن در کنت به دنیا آمد. او اولین قرارداد انتشار اثر خود را در هفده سالگی منعقد کرد و اولین رمانش در سال 2014 به چاپ رسید.رمان های آلیس آزمن به خاطر ارائه ی تصویری واقعی و ملموس از زندگی نوجوانان در دنیای امروز، مورد تحسین و تمجیدهای فراوانی قرار گرفته اند.

کتاب های آلیس آزمن

رادیو سکوت


بیشتر بخوانید

در دنیای نوجوانی ساعت چند است؟

بیایید سوار بر قالیچه ای پرنده، بر فراز دنیاهایی پر از شگفتی به پرواز درآییم.