کیتی تاول

کیتی تاول

کیتی توول یک هنرمند ، مدیر خلاق و نویسنده در پورتلند، اورگان است و آرزو دارد روزی بانوی پیر ترسناک خانه ای باشد که همه بچه های محله درباره اش داستان های شبح می گویند. او همچنین نویسنده Skary Childrin و چرخ فلک غم و اندوه است و خالق وب سایت Childrin R Skary می باشد.

کتاب های کیتی تاول

چارلی و مادربزرگ ها