حسام الدین امامی

حسام الدین امامی

حسام الـدین امامی متولد سال 1302 ، مترجم و پژوهشگر ایرانی است. پس از طی دورۀ دبستان و دبیرستان در زادگاهش، راهی تهران شد و برای ادامۀ تحصیل به دانشسرای عالی رفت و از آن‌جا در رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی مدرک کارشناسی گرفت. سپس به خدمت وزارت فرهنگ (آموزش و پرورش) درآمد و به تدریس پرداخت، اما چندی بعد برای تکمیل تحصیلات خود به انگلستان رفت و در رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی دانشنامۀ کارشناسی ارشد گرفت. ازجملۀ آثار اوست: ترجمۀ چگونگی تشویش و نگرانی را از خود دور کنیم اثر دیل کارنگی؛ ترجمۀ مردان بزرگ روز نوشتۀ دونالد رابینسون؛ انشا و نامه‌نگاری برای همه؛ هنر انشا و نویسندگی.

کتاب های حسام الدین امامی

سوگنامه