محمد شیخ الرئیس کرمانی

محمد شیخ الرئیس کرمانی

دکتر شیخ‌الرئیس کرمانی متولد سال 1320 ، علاوه بر تحصیل صرف، نحو، معانی و بیان، کلام، فقه و اصول، منطق و بخشی از فلسفه در حوزه ی علمیه ی کرمان و نزد استادانی نظیر پدرش، مرحوم آیت‌الله علی شیخ‌الرئیس و آیات عظام صالحی کرمانی، مهرابی و موحدی و ... و بهره‌مندی از محضر استادان حوزه  علمیه قم در زمان زعامت آیت‌الله بروجردی؛ کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات عرب را به صورت آکادمیک اخذ و پیش از این به تدریس نهج‌البلاغه، ادبیات عرب و علوم بلاغی در دانشکده ی ادبیات و دانشکده ی علوم قضایی دانشگاه تهران مشغول بوده و با عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، نهج‌البلاغه، قرآن، فقه و اصول و ادبیات عرب را تدریس می‌کند.

کتاب های محمد شیخ الرئیس کرمانی

شعر شیعی و شعرای شیعه