منوچهر منطقی

منوچهر منطقی

دکتر منوچهر منطقی متولد سال 1334 ، دارای کارشناسی مهندسی برق دانشگاه شریف و کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک دانشگاه شریف و دکتری مهندسی سیستم ها از دانشگاه تهران می باشند. ایشان از سال ۵۹ در قالب مسئول مرکز تحقیقات مخابرات سپاه کار خود را آغاز کردند و تا به امروز مسئولیتهای مختلفی را در صنایع مختلف و در قالب مدیرکل و ریاست سازمان ها به انجام رسانیده‌اند. ایشان همچنین استاد دانشگاه بوده و در دانشگاه های تهران، علم و صنعت، تربیت مدرس، علامه طباطبایی، مالک اشتر و... به تدریس پرداخته اند.

کتاب های منوچهر منطقی