مریم رزاقی

مریم رزاقی

مریم رزاقی مترجم ایرانی و متولد سال 1372 می باشد.

کتاب های مریم رزاقی

دیگری


هنر ظریف بی خیالی


کریپتو تریدینگ حرفه ای


جیب های آنجلیکا اسپراکت


کار تو بود کانگوروی آبی!


کجایی کانگوروی آبی؟


هدیه ای برای مامان بزرگ!


لباس همیشگی من


الفی و دزدان دریایی


جوراب های بوگندوی الفی


الفی و سوپر مارکت باغ وحش


الفی دایناسور می کارد


موهایم را شانه نمی کنم!


تولدت مبارک کانگوروی آبی!