ربکا کاب

ربکا کاب

ربکا کاب، تصویرگر کتاب کودک در انگلیس است. او در باکینگهام شایر و سامرست بزرگ شد و اکنون در فالموث زندگی می کند. او در کنار نگارش و تصویرگری کتابهای خود، با نویسندگان دیگری از جمله جولیا دونالدسون، ریچارد کرتیس و هلن دونمور نیز همکاری داشته است. 
کاب در سال 2004 از کالج هنر فالموث فارغ التحصیل شد. وی پس از فارغ التحصیلی با خیریه The Child Bereavement، گروه انتشارات Continuum، گاردین، ایندیپندنت، کتابهای Mabecron، ناشران ماریون بویارز، Waitrose Food Illustrated و مجله You کار کرد.
او پس از فارغ التحصیلی از Falmouth با چندین نویسنده همکاری کرد. اولین پروژه انفرادی او، Missing Mummy در سال 2011 توسط ناشران مکمیلان و مراکز پیرامون موضوع سوگ کودک منتشر شد. 

کتاب های ربکا کاب

مامان دلم برایت تنگ شده