پائولا متکاف

پائولا متکاف

پائولا متکالف در دانشگاه آنگلیا راسکین در کمبریج تحصیل کرد و با مدرک لیسانس تصویرگری و فرانسه (کلاس اول) و کارشناسی ارشد تصویرگری کتاب کودک (تمایز) فارغ التحصیل شد.

کتاب های پائولا متکاف

راهنمایی برای خواهرها