مایکل لمون

مایکل لمون

مایکل سی. لمون متولد 10 آوریل 1945 ، مدرس تاریخ اندیشه سیاسی و نظریه سیاسی در دانشگاه اولستر است. از انتشارات گذشته وی می توان به «نظم تاریخ و تاریخ اندیشه» (1995) اشاره کرد. 

کتاب های مایکل لمون

فلسفه تاریخ