علیرضا محسنی تبریزی

علیرضا محسنی تبریزی

عليرضا محسني تبريزي متولد سال 1328 ، ليسانس جامعه شناسي خود را از دانشگاه ملي ايران در سال 1352دريافت كرد و بلافاصله بعد از اين دوره براي ادامه تحصيل راهي آمريكا شد.محسني فوق ليسانس جامعه شناسي اش را از دانشگاه ميشيگان غربي در سال 1357 اخذ كرد.و اين رشته را تا دريافت دكتراي جامعه شناسي ازدانشگاه ميشيگان ادامه داد(1364). همانندي هاي فراوان دو رشته روان شناسي اجتماعي و جامعه شناسي محسني تبريزي را كه سري پرشور در تحصيل و آموختن داشت،ترغيب به ادامه تحصيل در رشته روان شناسي اجتماعي كرد.او موفق به اخذ فوق تخصص روان شناسي اجتماعي از همان دانشگاه در سال 1365 شد. در خلال اين سالها محسني تبريزي ديپلم عالي زبان انگليسي اش را نيز از دانشگاه ميشيگان آمريكا دريافت كرد و در كنار تحصيل ،پژوهش و حضور در عرصه هاي علمي مرتبط با رشته اش را به جديت به پيش برد. عنوان رساله وي در دوره‏ كارشناسي ارشد‏، «نخبگان و فرايند استخدام سياسي» و در دوره دكتري تخصصي، «بيگانگي فعال و بيگانگي منغعل» مي‏باشد.

کتاب های علیرضا محسنی تبریزی