ترل کارور

ترل کارور

ترل فوستر کارور (متولد 4 سپتامبر 1946) استاد تئوری سیاسی در دانشگاه بریستول است. کارور در بویز، آیداهو متولد شد. پس از دریافت B.A. کارور از دانشگاه کلمبیا در سال 1968 برای ادامه تحصیل در انگلیس ادامه داد. وی پس از اتمام دوره BPhil (1970) و DPhil (1975) در دانشگاه آکسفورد، بین سالهای 1974 و 1979 به عنوان مدرس در دانشگاه لیورپول کار کرد. در سال 1980 به دانشگاه بریستول نقل مکان کرد و تا سال 1990 مدرس بود. وی در سال 1985/86 استاد مدعو در دانشگاه مشترک المنافع ویرجینیا بود. در سال 1991 وی همکار مدعو در دانشکده تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه ملی استرالیا و همچنین در مرکز مطالعات آسیا و اقیانوس آرام، دانشگاه Seikei، توکیو بود. در سال 1995 کارور به عنوان استاد تئوری سیاسی در گروه سیاست در دانشگاه بریستول منصوب شد. کارور همچنین در سال 1999 در حال بازدید از همکار تحت حمایت انجمن پیشرفت علم ژاپن، توکیو/ کیوتو بوده است. استاد میهمان در کالج پیتزر کالجهای Claremont در سال 2003 ؛ و استاد مدعو در دانشگاه سنشو ، توکیو ، در سال 2006.

کتاب های ترل کارور

فرهنگ نامه ی مارکس