فرانک برونو

فرانک برونو

من در گلندیل، کالیفرنیا متولد شدم. پدر و مادرم در ایتالیا متولد شدند، من مدرک B.A گرفتم. مدرک روانشناسی از UCLA و دکترای تخصصی مدرک تحصیلی، همچنین در روانشناسی، از دانشکده تحصیلات تکمیلی Claremont ، Claremont ، کالیفرنیا. من نویسنده تعدادی از کتابهای روانشناسی غیر داستانی با ناشران بزرگ از جمله فکر کردن خود را نازک، داستان روانشناسی، دائره المعارف بهداشت روان خانواده و خوب است که روان رنجوری باشد.
رمان های من عبارتند از: بوسه ای برای ساختن مرگ، زندگی من در یک دیوانه، برای جیووانا، با عشق، مردی که می تواند ایروینگ برلین باشد، بچه گره دار راک، جوان فروید  پیرمردی که با پیشخدمت های جوان لاس می زد و Twinsouls .

کتاب های فرانک برونو

فرهنگ توصیفی روان شناسی