استفن اس ایلاردی

استفن اس ایلاردی

دکتر استفن اس. ایلاردی متواد سال 1963 ، دانشیار روانشناسی بالینی در دانشگاه کانزاس و نویسنده بیش از 40 مقاله تخصصی در مورد بیماری های روانی است. دکتر ایلاردی با آموزه های بالینی خود ، چند صد بیمار افسرده را درمان کرده است. او با خانواده اش در لارنس کانزاس زندگی می کند

کتاب های استفن اس ایلاردی