سینا کمال آبادی

سینا کمال آبادی

سینا کمال آبادی (زاده ی 1359 اراک) نویسنده، مترجم و پژوهشگر حوزه ی اسطوره شناسی ست. تاکنون چندین کتاب ترجمه شعر از وی منتشر شده است.

کتاب های سینا کمال آبادی

برای من غمگین نشوید


آن ها مشغول مردن اند


نگران نباش داستایوفسکی