استیون فلدمن

استیون فلدمن

دکتر استیون آر. فلدمن استاد پوست ، آسیب شناسی ، علوم اجتماعی و سیاست های بهداشتی و پزشکی مولکولی و پژوهش‌های کاربردی‌سازی در دانشکده پزشکی ویک فارست است. فلدمن مدرک پزشکی و تخصص خود را از دانشگاه دوک دریافت کرد و پزشکی پوست را در دانشگاه کارولینای شمالی در چاپل هیل و آموزش آسیب شناسی پوست را در دانشگاه پزشکی کارولینای جنوبی گذراند. او یک مرکز تحقیقات پوستی و خدمات بهداشتی را مدیریت می کند که هدف آن بهبود مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری پوستی است.

کتاب های استیون فلدمن

سندروم کمپارتمان