دتمار هوختینگ

دتمار هوختینگ

دتمار هوختینگ در سال 1954 در هامبورگ آلمان متولد شد و در آنجا و در برمن بزرگ شد. تحصیلات کلاسیک او منجر به مطالعه گسترده اش در زمینه ی علوم انسانی از الهیات گرفته تا زبانهای شمال اروپا ، ادبیات و موسیقی شناسی شد. او منتقد موسیقی ، روزنامه نگار و نویسنده است و در فرانکفورت زندگی می کند.

کتاب های دتمار هوختینگ

موتسارت