لیلا نوروزی

لیلا نوروزی

لیلا نوروزی متولد 1368 اردبیل است و تاکنون سه کتاب از او منتشر شده و ساخت چند فیلم کوتاه را نیز در کارنامه خود دارد. او همچنین یکی از نویسندگان کتاب انیمیشین آذربایجان است که در جمهوری آذربایجان و به سه زبان ترکی، انگلیسی و روسی چاپ شده است.

کتاب های لیلا نوروزی

عطر خیال