لوئیز اسکاتیگنا

لوئیز اسکاتیگنا

لوئیز اسکاتیگنا، یک برنامه ریز مالی باسابقه و رئیس AFM Investments ، Inc ، بیش از 25 سال است که به خانواده ها در زمینه مدیریت مالی عملی مشاوره می دهد. اسكاتيگنا به عنوان مجری برنامه رادیویی دارای رتبه برتر، پزشک مالی، بیش از 10 سال بیماری های شنوندگان را تشخیص و درمان کرده است. تشبیهات وی از سلامت جسمی و مالی باعث ایجاد انگیزه در مشتریان و مخاطبان شده است تا به شکل مالی درآیند. اسكاتيگنا مهارت یک جراح را دارد، با روش تختخواب یک پزشک کشور. او و خانواده اش در جکسون ، نیوجرسی زندگی می کنند.

کتاب های لوئیز اسکاتیگنا

پزشک مالی