هانس سی فون اسپونک

هانس سی فون اسپونک

هانس کریستف فون اسپونک (متولد 1939) یک دیپلمات آلمانی است. وی در برمن آلمان متولد شد. وی به عنوان دستیار دبیرکل سازمان ملل و هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل برای عراق خدمت می کرد. در سال 1957 وی یکی از اولین مخالفان در جمهوری فدرال آلمان بود. اسپونک در آلمان و ایالات متحده تاریخ ، جمعیت شناسی و انسان شناسی را آموخت و در سال 1968 به برنامه توسعه سازمان ملل پیوست و در پاکستان و جاهای دیگر مشغول به کار شد.

کتاب های هانس سی فون اسپونک

گونه ای دیگر از جنگ