دینا باکولز

دینا باکولز

دینا باکولز (DINAH BUCHOLZ) نویسنده کتاب بسیار مشهور غیر رسمی کتاب آشپزی هری پاتر است که توسط Adams Media منتشر شده است. او کار خود را با مدرک انگلیسی آغاز کرد، و در ادامه به تدریس موضوع پرداخت و سپس کار خود را با یک ویرایش در یک ناشر مجله در منهتن دنبال کرد.

کتاب های دینا باکولز