جولی استرنبرگ

جولی استرنبرگ

جولی استرنبرگ، وكیل سابق ACLU ، MFA خود را از مدرسه جدید دریافت كرد. او نویسنده کتاب مانند آب ترشی روی کوکی، مانند آب اشکال در برگر ، و مثل آب هویج روی کیک کوچک است. او در شهر نیویورک زندگی می کند.

کتاب های جولی استرنبرگ

ماجراهای بدمزه 1