مرکز علوم انتاریو

مرکز علوم انتاریو

مرکز علمی انتاریو یک موزه علمی در تورنتو کانادا ، در مجاورت پارک دره دون در حدود 11 کیلومتری (6.8 مایل) در حاشیه یک دره جنگلی ساخته شده است. برنامه ریزی برای مرکز علوم در سال 1961 و در طی گسترش تورنتو در اواخر دهه 1950 و 1960 آغاز شد. 

کتاب های مرکز علوم انتاریو

سرگرمی و آموزش علوم