ریموند وستبروک

ریموند وستبروک

ریموند وستبروک (1946–2009) دانشمند سیستم های حقوقی خاور نزدیک باستان بود. وی در انگلیس متولد شد. وستبروک در دانشگاه آکسفورد حقوق خواند، و از دانشگاه عبری فوق لیسانس حقوق گرفت. وی تحصیلات خود را در رشته آشورشناسی در ییل گذراند و سپس پیش از اتمام پایان نامه خود در سال 1982 تحت عنوان قانون ازدواج بابل قدیمی، در انگلیس و ولز به تمرین و تدریس حقوق پرداخت که ییل به او دکترای دکتری اعطا کرد.

کتاب های ریموند وستبروک

تاریخ حقوق