کوین فان بلادل

کوین فان بلادل

کوین فان‌بلادل در سال 2004 دکترای خود را در رشته های علوم عرب زبان در دانشگاه ییل دریافت کرد و استادیار گروه کلاسیک در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی است. وی متخصص عربی، زبان های ایرانی و سریانی می باشد. فان بلادل دارای دکترای زبانها و تمدنهای خاور نزدیک در ییل و لیسانس تاریخ و کارشناسی ارشد کلاسیک در دانشگاه ایلینوی در اوربانا شامپاین است.

کتاب های کوین فان بلادل

هرمس عربی