رامش ک آرورا

رامش ک آرورا

 رامش ک آرورا (Ramesh Kumar Arora) متولد سال 1940، نویسنده هندی می باشد.

کتاب های رامش ک آرورا

هنر رهبری