مادان کاتاریا

مادان کاتاریا

دکتر مادان کاتاریا (متولد: 1955) بنیانگذار جنبش یوگای خنده است که در سال 1995 در بمبئی آغاز شد. او که به عنوان سخنران اصلی و انگیزشی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها در سرتاسر جهان شناخته می‌شود، سمینارها و کارگاه‌هایی را برای UBS، Emirates Bank، IBM، Hewlett-Packard و Volvo و بسیاری دیگر برگزار کرده است.

کتاب های مادان کاتاریا