جک کالیس

جک کالیس

جک کالیس ، مدیر سابق بازاریابی بین المللی AMP ، سخنران ، نویسنده و مشاور تجاری است. وی برنامه های آموزش تخصصی را برای سازمان های پیشرو توسعه ارائه می دهد و نویسنده چندین کتاب پرفروش می باشد.

کتاب های جک کالیس