کارن لی لاند

کارن لی لاند

کارن لی لاند بنیانگذار گروه بازاریابی استرلینگ است که به کارآفرینان و مدیران اجرایی در ایجاد برندهای شخصی ، گروهی و تجاری قوی تر کمک می کند. وی همچنین نویسنده ی کتاب های پرفروش نیز می باشد.

کتاب های کارن لی لاند