محمدرضا شایگان

محمدرضا شایگان

محمدرضا شایگان متولد سال 1353 ، فعال حوزه ی مشاوره ی املاک ، مدرس و نویسنده ی بازاریابی و فروش اینترنتی می باشد.

کتاب های محمدرضا شایگان