سیدفرج الله موسوی

سیدفرج الله موسوی

سیدفرج‌الله موسوی متولد سال 1324، نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی ادبیات فارسی مجموعه‌ها, فارسی دستور, ادبیات فارسی راهنمای اموزشی (عالی), اسلام مطالب گونه‌گون, حافظ، شمس‌الدین‌محمد، ... می باشد. وی دارای مدرک تحصیلی دکترای تخصصی ادبیات از دانشگاه علوم تحقیقات تهران و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و عضو (هیات امنای غرب کشور) است.

کتاب های سیدفرج الله موسوی

گزیده ادب فارسی