قربان ولیئی

قربان ولیئی

دكتر قربان ولیئي متولد 1349 در شهرستان صحنه کرمانشاه است . او دکترای زبان و ادبیات فارسی دارد و هم اکنون به عنوان دانشیار در دانشگاه زنجان مشغول به تدریس میباشد. در سال 1379 اولین كتاب وی در مجموعه ي «گزيده ي ادبیات معاصر» منتشر شد. یوسفعلی میرشکاک در مورد سبک ولیئی می گوید : «اشعار ولیئی از یک حس کاملا ممتاز است، یعنی غزلش در میان صدها غزل دیگر خود را نشان می‌دهد، چون همان عالم خاص عرفانی شاعر را در اشعارش می‌بینیم، اما شاخصه خاصی را در معرفت بیان نمی‌کند و شوریدگی هم به اقتضای شعر معاصر کنترل‌شده است. ولیئی اهل تکلف نیست، مگر به ندرت.»
اشعار قربان ولیئی برگرفته از سبک و سلوک زندگی وی هستند و همین آنها را از شعر سایر شعرا متمایز میکند. دید و نگاه تازه به امور امروزی که با رگه هایی از عرفان و عشق به زیباترین شکل خود پیوند خورده اند.

کتاب های قربان ولیئی

ضربان ذات


درنگی در سکوت عرفانی


فقط تویی که منم


موسیقی نواحی جان