جان مک هوگو

جان مک هوگو

جان مک هوگو ی(John McHugo) ک دانشجوی ارشد افتخاری در مرکز مطالعات سوریه در دانشگاه سنت اندروز است. وی نویسنده کتاب سوریه: یک تاریخ اخیر و یک مختصر از اعراب است.

کتاب های جان مک هوگو

تاریخ معاصر سوریه