علیرضا کلیایی

علیرضا کلیایی

علیرضا کلیایی متولد ۱۳۶۲/۳/۱۶ ، ليسانس موزيك از سوربن ، مدرس ادبيات و زبان فرانسه ، دارای مدرك استادي زبان از اليانس – پاريس ، شاعر و تصنیف سرا می باشد.

کتاب های علیرضا کلیایی

دچاریات